Alle reizen in één overzicht, Uitgebreide reisgids, Nieuws & achtergronden


Religie in Myanmar

Sinds de oudheid bestaat er volledige vrijheid van religie in Myanmar en worden er diverse religies beoefend in het land. Bijna 90% van de bevolking van Myanmar beoefent het Theravada Boeddhisme, welke een belangrijke rol speelt in de cultuur van Myanmar, samen met het animisme, het geloof in geesten (‘nats’). Vele feesten en festivals in Myanmar zijn van religieuze aard.

Theravada Boeddhisme

Jonge monniken in Yangon

Het Boeddhisme bereikte Myanmar rond het begin van de Christelijke jaartelling, vermengd met het Hindoeïsme vanuit India en het inheemse animisme. Myanmar is het meest religieuze Boeddhistische land als het gaat om het percentage monniken in de bevolking en het aandeel van het inkomen dat besteed wordt aan de religie. De meeste aanhangers zijn te vinden onder de etnische bevolking, Shan, Rakhine (Arakanese), Mon, Karen, en goed geïntegreerde Chinezen. In de samenleving van Myanmar worden monniken, gezamelijk bekend als de Sangha, beschouwd als vereerde leden. Vele etnische groepen in Myanmar, waaronder de Bamar en Shan, beoefenen het Theravada Boeddhisme in combinatie met nat aanbidding, de vereering van voorouders.


In het dagelijks leven van de boeddhisten in Myanmar zijn er twee populaire praktijken, het offeren en ‘vipassana’ (meditatie). Het offeren is onderdeel van het naleven van de Vijf Voorschriften, om met het doen van liefdadigheid en goede daden (dana) een gunstige wedergeboorte te krijgen. Het vipassana is een vorm van mediteren die zal moeten leiden tot verlichting.


Gedurende het hele jaar door zijn er vele festivals in Myanmar met betrekking tot het Boeddhisme. Zo is er bijvoorbeeld het Nieuwjaarsfeest, Thingyan, dat ook wel bekend staat als het water festival. Dit feest kent zijn oorsprong in de hindoe-traditie, maar is ook een tijd waarin veel jongens in Myanmar Shinbyu vieren, om voor korte tijd in het klooster als monnik te leven.

Andere religies

Onder de niet-Boeddhistische bevolking van Myanmar is 4% Christelijk, 4% Moslim, 1% Animistisch en 1% Hindoe. Het merendeel van de Islamieten, Hindoe en Christenen in Myanmar is van Indiase afkomst. De meerderheid van de etnische minderheden zijn Animistisch, en een aantal Christelijk.